Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk bardzo dynamicznie rozwija się dzisiaj między innymi nanotechnologia czy medycyna. Nad badaniami w tej placówce pracują najlepsi naukowcy, w tym wielu profesorów, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu mogą pochwalić się doskonałymi wynikami. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk doceniany jest również za świetną ofertę edukacyjną. IChF PAN stara się tworzyć innowacyjne metody nauki, zachęcające młodzież do edukacji, które spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Dzięki stronie internetowej http://instytut-chemii-fizycznej.zmnch.pl/ można zapoznać się z działalnością statutową Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, jak i z ofertą dedykowaną firmom.