Uzyskanie Kindergeldu ważnym elementem życia Polaków w Niemczech

Polacy podejmując decyzję o zamieszkaniu na terenie Niemiec, liczą na dobrze płatną pracę i uzyskanie zasiłku na dzieci tzw. Kindergeldu. Przepisy dotyczące uzyskania tego świadczenia są oczywiste i nakładają na wnioskodawcę spełnienie szeregu warunków. Jednak by być pewnym poprawności prawnej, z pomocą doradcy podatkowego można uporać się z ich dotrzymaniem co pozwoli w konsekwencji na otrzymanie świadczenia z Familienkasse. Wysokość świadczenia jest ogólnie obowiązująca zarówno dla obywateli niemieckich, jak i polskich.