Tomson

Królestwo owadów, jako najliczniejsze na planecie, ma zasadnicze znaczenie dla całości ekosystemu. Jednak bardzo często pozostaje w kolizji ze światem człowieka, powodując poza oczywistą uciążliwością także, w przypadku os i szerszeni, realne zagrożenie dla zdrowia, a czasem życia ludzi. Fachową likwidacją gniazd szerszeni i os na terenie Warszawy i okolic zajmuje się profesjonalna firma TOMSON udzielając 6 miesięcy gwarancji na swoje usługi. Eliminacja gniazd odbywa się w sposób bezpieczny zarówno dla zabudowań, jak i zamieszkujących je ludzi i zwierząt.